Redovisning Solna

Redovisning av hög kvalitet i Solna

Har ni ett företag som har behov av en fin redovisning i Solna? Vårt företag ABK Ekonomitjänst erbjuder redovisning i Solna för egenföretagare, mindre eller större företag och aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Har ni en bostadsrättsförening i Solna och behöver redovisning i Solna? Då är ni välkomna att ta kontakt med oss för en redovisning för er bostadsrättsförening. Vi finns i Solna och erbjuder företag av olika storlekar redovisning i Solna.

Så arbetar vi med er redovisning i Solna

Vår redovisning som vi erbjuder för företag och enmansföretag är grundad på God redovisningssed i enlighet med svensk lag. Att ha en redovisning för sitt företag är det allra viktigaste för att ha ordning på sina finanser. Vad innebär det att arbeta enligt God redovisningssed? Enligt Skatteverket är det:

Skatteverket skriver på sin hemsida att en God redovisningssed är: “Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. En God redovisningssed handlar om att följa ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”
och att en
“God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”

För alla företag som vill gå med vinst, vilket också är ett krav från Skatteverket, är det viktigt att veta hur balansen är mellan det som kommer in, alla intäkter och vad som går ut, betalningar för leveranser, skatter, momsbetalningar och löner.

Vi håller ordning och reda på er redovisning

När du anlitar oss får du en kontaktperson hos oss, som alltid håller i kontakten hos oss. På så sätt behöver du inte förklara allt från början varje gång som du vill fråga eller diskutera något med oss. Den kontaktpersonen vet allt om ert företag och er redovisning. Den personen lär känna ert företag och kan också ge er goda råd och tips som ni behöver för er ekonomi.

Med vår redovisning kan du enkelt se vad som kommer in, och vilka utgifter som ni har. Är det så att vi ser att du kan kapa vissa onödiga utgifter så får du tips och råd om det från oss. Du är alltid välkommen att diskutera ditt företags ekonomi och vad som kan göra den bättre för att ditt företag ska kunna växa. Med oss som sköter om er redovisning ska ert företag kunna växa och bli mer framgångsrikt.

Om ABK Ekonomitjänst och vad vi erbjuder

Vi som arbetar på ABK Ekonomitjänst AB är alla ekonomer och vill gärna hålla en nära relation med alla våra kunder. Vi är anslutna till FAR som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivning, löner och specialister inom företagsekonomi. Alla vi är engagerade ekonomer som du kommer se är engagerade i ert företag och hur er ekonomiska administration kan förbättras, förenklas och bli bättre så att ni kan fokusera på det som är kärnverksamheten i ert företag.

För oss är begrepp som förtroende och kvalitet viktiga. Därför arbetar vi aktivt för att inge alla våra kunder förtroendet för vår kunskap och kompetens. ABK Ekonomitjänst har funnits ända sedan 1995, och under årens lopp har vi fått stor förståelse för de villkor som företagen har att arbeta med. Fler tjänster som vi erbjuder förutom redovisning i Solna, är även bokföring, bokslut, deklarationer, bolagsbildningar, löner, budget och mycket annat. Ni är välkomna att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda er. Berätta också gärna vad ni behöver hjälp med, så kan vi säkert hjälpa er.