Redovisning Bromma

Vi sköter er redovisning i Bromma!

Är du egenföretagare eller har ni ett större bolag i Bromma? Behöver ni en redovisningsbyrå som arbetar med redovisning i Bromma? ABK Ekonomitjänst AB erbjuder redovisning i Bromma för företag, aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, som bostadsrättsföreningar och egenföretagare.

Att ha ordning och reda på sina finanser i sitt företag är bland det absolut viktigaste. En bra redovisning är grunden för att företaget ska kunna växa och må bra. Alla företag vill ju gå med vinst som ju också är ett krav från Skatteverket. Då är det viktigt att veta hur situationen ser ut för intäkter och utgifter och att momsen och skatterna betalas in i tid.

För oss är begrepp som förtroende och kvalitet viktiga. Därför arbetar vi aktivt för att inge alla våra kunder förtroendet för vår kunskap och kompetens. ABK Ekonomitjänst har funnits ända sedan 1995, och under årens lopp har vi fått stor förståelse för de villkor som företagen har att arbeta med.

Så arbetar vi med redovisning i Bromma

Vi arbetar med redovisning i Bromma som grundar sig på God redovisningssed enligt svensk lag. Och en God redovisningssed definieras enligt Skatteverket så här:

“Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen. En God redovisningssed handlar om att följa ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”
och att en
“God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed bl.a. att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att fylla ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed.”

Förutom den svenska lagen för God redovisningssed, tillkommer även EU-lagar om hur ett företags redovisning ska se ut. I stort sett gäller det att redovisningen ska ge en rättvis bild av ett företags ekonomi.

Det får ni med vår redovisning

Ett företags redovisning ska även följa allmänna råd och rekommendationer från till exempel Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet som även gäller finansiella bolag. Bokföringsnämnden har också fått en allt större betydelse för utveckling av det som vi kallar för God redovisningssed och vad som kommer från den myndigheten är det något som vi självklart följer.

När ni anlitar oss erbjuder vi er att ha en kontaktperson hos oss, som alltid håller i kontakten med er På så sätt behöver du inte förklara allt från början varje gång som du vill fråga eller diskutera något med oss. Den kontaktpersonen vet allt om ert företag och er redovisning. Den personen lär känna ert företag och kan också ge er goda råd och tips som ni behöver för er ekonomi.

Med vår redovisning kan du enkelt se vad som kommer in, och vilka utgifter som ni har. Är det så att vi ser att du kan kapa vissa onödiga utgifter så får du tips och råd om det från oss. Du är alltid välkommen att diskutera ditt företags ekonomi och vad som kan göra den bättre för att ditt företag ska kunna växa. Med oss som sköter om er redovisning ska ert företag kunna växa och bli mer framgångsrikt.

Så fungerar ABK Ekonomitjänst

Vi som arbetar på ABK Ekonomitjänst AB är alla ekonomer och vill gärna hålla en nära relation med alla våra kunder. Vi är anslutna till FAR som är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivning, löner och specialister inom företagsekonomi.

Fler tjänster som vi erbjuder förutom redovisning i Bromma, är även bokföring, bokslut, deklarationer, bolagsbildningar, löner, budget och mycket annat. Ni är välkomna att ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vad vi kan erbjuda er. Berätta också gärna vad ni behöver hjälp med, så kan vi säkert hjälpa er.